เกี่ยวกับบริษัทของเรา

ทางร้านรับจัดหาเหล็กทุกชนิด ราคาส่ง ทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมมาที่เบอร์ดังนี้

Golden Lama Co., Ltd. - LRMsafety

ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า ”LRMsafety” ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2547 เพื่อขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะสินค้าประเภทเหล็ก

Senare under året 2552 har jag insett vikten av säkerhet för de anställda i företagen. Medan arbetet söktes och distributör av hög kvalitet säkerhetsutrustning till anställda i budgeten. Vi har fått förtroendet av tusentals ledande företag sedan 2552 på.